MENGANKAT ALQURAN DIATAS KEPALA

Posted on

Berikut saya ijasahkan doa untuk semua hajat kepada sedulur-sedulur pembaca kwa yang berminat mengamalkannya. Tata cara:

Boleh dilakukan kapan saja waktu dan tempatnya.
Bersihkan diri dengan ber wudhu .
Ambil Al Quran dan baca Surah Al Anam ayat 124.

WA-IDZAA JAA-AT-HUM AAYATUN QAALUU LAN NU/MINA HATTAA NU/TAA MITSLA MAA UUTIYA RUSULU ALLAAHI (…………. ) ALLAAHU A’LAMU HAYTSU YAJ’ALU RISAALATAHU SAYUSHIIBU ALLADZIINA AJRAMUU SHAGHAARUN ‘INDA ALLAAHI WA’ADZAABUN SYADIIDUN BIMAA KAANUU YAMKURUUNA .

Isi titik-titik dengan hajat anda (bisa diucapkan/bisa dibatin saja) dengan bahasa apapun sesuai kemampuan anda dan angkatlah Al Quran di atas kepala Anda sesaat.
Kemudian turunkan Al Quran dan lanjutkan lagi baca 1 ayat tersebut sampai selesai.

Arti ayat tersebut: Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata: “Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah”. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.

Setiap ayat dan surat dalam Kitabullah memiliki keistimewaan. Dan salah satu keistimewaan Al An’am ayat 124 adalah hanya ada satu ayat yang kata ALLAH bergandengan seperti itu.

Ijasahan selesai.

2 thoughts on “MENGANKAT ALQURAN DIATAS KEPALA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*