Ruwatan adalah proses yang dilakukan oleh seseorang agar hidupnya dijauhkan dari kesialan/kesulitan hidup dan keberuntungan hidup senantiasa menaunginya. Bagi anda […]

Tarik napas dan tahan baca Bismillahirrohmanirrohim 1 x Ila ku mati wa ila ku mati alif ora mati 5x hembuskan […]