azimat untuk menolak hama tanaman   ass..wr..wb.. untuk kali saya akan memaparkan tentang bagai mana tatacara mengatasi gangguan gangguan hama […]

Rajah untuk mencerai beraikan musuh,  perkelahian sekarang karang ini sungguh marak sekali terjadi di mana mana, bahkan banyak juga perkelahian […]

Musim kemarau yang teramat panjang bisa jadi merupakan sebuah cobaan yang sangat berat untuk sebagaian besar mahluk hidup di muka […]

Azimat agar pandangan musuh menjadi kabur. Melalui postingan ini saya akan berbagi mengenai sebuah ilmu hikmah tentang tatacara bagaimana cara […]