…Selain dari itu Islam ada memberi kemudahan kepada orang ini tambahan pula amat sukar hendak menemui orang yang beruzlah dengan cara begini, jadi mengapa kita menyusahkan sangat terhadapnya dan lagi…

…perlu mencari nafkah, dan Dia adalah Satu yang memungkinkan semua hasil yang baik yang akan dicapai. Semua rezeki di tangan-Nya. Pada waktu Dia mungkin suplai kepada Anda dengan cara orang…

…nabi dan wali. Tarekat (thariqah) secara harfiah berarti “jalan” sama seperti syari’ah, sabil, shirath dan manhaj. Yaitu jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridho-Nya dengan mentaati ajaran-Nya. Semua perkataan yang…

…mangkuk. Akhirnya pesulap pun mengembalikan saputangan ke tempatnya.Kepada hadirin pesulap bertanya, “sudah berapa banyak telnr yang ada dalam mangkuk?” maka dijawab serempak, “Enam butir” oleh hadirin.Pesulap lalu memperlihatkan isi dalam…

…melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular naga yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, “Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitkanlah tanganmu…

…malam, fikiran melayang, dan sulit nya bangun pagi,terkadang takut untuk tidur. Cara Mengembalikan Santet Kepada Pengirimnya Santet, teluh, sihir, tenung, voodoo, guna-guna atau apapun namanya Insya Allah akan musnah dengan…

…“Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Kaya, wahai Dzat Yang Maha Terpuji, wahai Dzat Yang memulai, wahai Dzat yang mengembalikan, wahai Dzat yang mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu….

…bagaimana keindahan syair Syekh Abdul Wahab dalam menyusun secara lengkap silsilah Tarekat Naqsyabandiyah yang diterimanya secara turun temurun yang terus bersambung kepada Rasulullah Saw. Sedangkan Syair Burung Garuda berisi kumpulan…

…dan betapa terhormatnya manusia yang telah dipilihNya. Dan merupakan keagungan pula bagi alam karena telah dijadikan oleh manusia sebagai kendaraan yang membawanya kepada tujuannya. 5. Jika manusia mengetahui secara hakiki…

…karunia, wahai Yang Maha Kaya, wahai Yang mencukupi, wahai Yang membentangkan”. Kemudian berdoalah kepada Allah sesuai dengan hajatnya. CARA KEDUA. Sahabat Ibnu Abbas ra. pernah berkata,”Siapa yang membaca ayat-ayat ini…