24 Amalan dan Doa Mustajab Membuka Pintu Rezeki

Posted on

Kumpulan Doa Membuka Pintu Rezeki. Ada 24 Doa mustajab pembuka pintu rezeki yang bisa kita amalkan agar rejeki kita berlimpah. Dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana tatacara berdoa agar dibukakan pintu rejeki selebar-lebarnya. anda bisa mengamalkan semua doa pembuka pintu rejeki ini, atau hanya mengamalkan salah satu saja.

Allah SWT telah menjamin dan menentukan takdir rizki bagi hambanya. Allah juga mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka sangka oleh hambanya. Ada dua jenis rezeki dari Allah yaitu rezeki yang datang dengan senidirnya dan rezeki yang harus kita ambil atau kita usaha dan kita datangi. Doa rezeki ini sebagai pembuka pintu rezeki.

1. Amalan Membuka Pintu Rezeki Setelah Shalat Isa’

Amalan Berikut ini dilakukan setelah shalat isa’ dengan keutamaan membuka pintu rejeki. cara mengamalkan doa dan amalan membuka pintu rezeki adalah sebagai berikut :

 1. Lakukan Shalat ba’diyah 2 raka’at
 2. Shalat tobat 2 rakaat
 3. Istighfar /astaghfirullahal adhim 1000x
 4. Laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhdholimin 100x
 5. Terus Shalat hajat 2 rakaat
 6. asholaatu wassalaamu ‘alaika yaa sayyidi rasullallah, hud bi yadii qolat hillati, adrikni (1000x)
 7. Yaa latif, yaa latif, yaa latif, sampai subuh (usahakan jangan kurang dari 41.000 x)

Amalan ini lebih baik dilakukan tiap malah agar cepat terlepas dari ceratan kesulitan rezeki, tapi dilakuakan satu kali saja sudah cukup atau dilakuakan sebanyak semampunya. Tergantung anda sendiri ingin seberapa besar dampak doa tersebut terhadap diri anda.

2. Doa Membuka Pintu Rezeki Setelah Sholat Subuh dan Magrib

Barang siapa mau membaca doa rezeki setelah solah subuh dan magrib “LAA ILAHA ILLA LLOOH AL MALIKUL HAQQUL MUBIIN. MUHAMMADUN RASULLULAH. SHODIQUL WA’DUL AMIIN 100x” Maka Alloh akan memberi pada yang membaca tadi :

 1. Insya Alloh mudah rizqinya
 2. Insya Alloh hilang kesusahannya
 3. Dibuka kunci(pintu)surga
 4. Dilindungi dari siksa kubur
 5. Di jadikan orang yang baik, lunak hatinya ramah tamah
 6. Insya Alloh diampuni dosanya.

3. Doa Mendatangkan Rezeki

Barang siapa membaca doa mendatangkan rezeki dibahaw ini sebanyak banyaknya maka Allah akan melimpahkan rezeki yang berlipat. Insya allaahu minal aaminiin

A’uudzubillaahil aliiminassaythoonirojiim. Bismillaahirrohmaanirrohiim. Bismillaahi tawakkaltu alallah, walahaula wala quwwata illa billaahil aliyyil adziim.

Tanamkan dalam hati:

 1. Yakin Bahwa Allah lah yang memberi rezeki kemudian meminta hanya kepada_Nya
 2. Selalu mendekat kepada_Nya dan selalu mengharapkan Rahmat turun kepada kita
 3. Selalu membaca doa berikut ini dalam keadaan apapun dan situasi apapun, dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menolongnya dan mempermudah jalannya.

4. Doa Meminta Rezeki dengan Sholat Hajad

Berikut ini cara meminta rezeki dengan sholat hajad :

 • Lakukan Sholat Hajat 2 Rakaat
 • Pada Rakaat pertama dan kedua setelah membaca Al-Fatihah, bacalah ayat dibawah ini sebanyak 77X
  “Rabbana anzil ‘alaynaa maa-idatam-minas-samaa-i takuunu lanaa ‘iidan li-awwalina wa-aakhirinaa wa-aayatan minka warzuqnaa wa-antaa khayrur-raaziqiin” artinya : “Ya Tuhan Kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunannya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami dan menjadi tanda kekuasaan-Mu dan berilah kami rezeki, Engkau adalah pemberi rezeki paling utama” (QS Al-Maidah: 114)

Setelah salam bacalah shalawat Berikut ini 70.000 X : Allahuma shalli wasallim ‘alaa sayyidinaa Muhammadinil-aalifil-ma’luufi ujburnii haajatii Artinya: “Ya Allah, limpahkan rahmat dan keagungan serta keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhamad yang penyayang dan disayangi, penuhilah hajatkku”

5. Doa Penarik Rezeki dari Segala Arah

Artinya: “Wahai Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad sebanyak aneka rupa rezeki. Wahai Dzat yang maha meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Luaskan dan banyakkanlah rezekiku dari segenap setiap penjuru dari perbendaharaan rezeki-Mu tanpa pemberian dari makhluk, berkat kemurahan-Mu juga. Dan, limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan para sahabat beliau”

Doa ini dibaca 7 kali setelah sholat fardhu.

6. Doa Mendapatkan Rizki yang Khalal

Doa ini dibaca 3 kali setiap habis sholat fardhu.

ALLAHUMMA YAA GHANIYYU YA HAMIIDU YAA MUBDI’U YAA MU’IIDU YAA RAHIIMU, YAA WADUUDU AGHNINII BI HALAALIKA‘AN HARAAMIKA WAKFINII BI FADHLIKA ‘AMMAN SIWAAKA WA SHALLALLAHU ‘ALAA MUHAMMADIN WA AALIHI WA SALLAMA.

Artinya: “Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Kaya, wahai Dzat Yang Maha Terpuji, wahai Dzat Yang memulai, wahai Dzat yang mengembalikan, wahai Dzat yang mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan anugerah-Mu dari selain Engkau semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau.”

7. Doa Mendapatkan Rezeki yang Melimpah

Doa ini dihafalkan dan dibaca sehabis sholat fardhu , satu kali saja bisa.

ALLAHUMMA YAA AHADU YAA WAAHIDU YAA MAUJUUDU YAA JAWWAADU YAA BAASITHU YAA KARIIMU YAA WAH-HAABU YAA DZATH THOULI YAA GHANIYYU YAA MUGHNII YAA FATTAHU YAA RAZAAQU YAA ‘ALIIMU YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA RAHMAANU YAA RAHIIM YAA BADII’AS SAMAAWAATI WAL ARDHI YAA DZAL JALAALI WAL IKRAANI YA HANNAANU YAA MANNAANU INFAHNI MINKA NAFHATIN KHAIRIN TUGHNINII ‘AMMAN SIWAAKA

Artinya: Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Tunggal tidak memiliki bagian, wahai Dzat Yang Maha Tunggal, tidak menyerupai makhluk dan tidak sekutu, wahai Dzat Yang Maujud, wahai Dzat yang amat murah hati, wahai Dzat yang Melempangkan rezeki, wahai Dzat Yang memiliki anugerah, wahai Dzat Yang maha kaya, wahai Dzat yang Maha membuka, wahai Dzat Yang Maha member rizki, wahai Dzat Yang Maha Mengetahui, wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat yang Maha berdiri sendiri, wahai Dzat Yang Maha Pengasih, wahai Dzat yang Maha Penyayang, wahai Dzat Yang Menciptakan langit dan bumi, wahai Dzat Yang Memiliki keagungan dan Kemuliaan, wahai Dzat yang Maha Memberi, semerbakkanlah aku dari-Mu dengan semerbak yang bagus yang dapat memcukupi aku dari selain Engkau”

8. Doa Agar dimudahkan Dalam Pekerjaan (Matapencaharian/Dagangan laris)

Doa ini dibaca 7 kali saat menuju tempat kerja , maka akan diberi kelancaran dalam pekerjaannya, dilariskan dagangannya, dipermudah urusan pekerjaannya, dan disayang oleh atasan.

Artinya: “Dengan nama Allah, semoga Engkau menjaga diri kami, harta kami dan agama kami. Wahai Allah, ridhailah kamu dengan ketetapan-Mu dan berilah kami berkah kepada kami pada segala apa yang Engkau percepat apa yang Engkau akhiri dan tidak pula menyukai mengakhiri apa yang Engkau cepatkan”

9. Dipercepat Terkabulnya Hajad

“Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa-annaa tukfakuuna“. (Al-An`am : 95)

maka mempunyai keajaiban, bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya.

10. Doa Hajad

“Alhamdulillaahi rabbil aalamiin” (Al-Fatihah : 2)
mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas, lalu sampaikan hajatnya.

11. Doa Hajad Segera Terkabul

“Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in ‘adadan” (Al-Jinn : 28)
Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana…amiin.

12. Surat An Naba’ Untuk Hajad

“Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban” . (An-Naba : 38)
bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT, amiin

13. Doa Jika Rezekinya Lambat

Abu Hurairah ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,” Barang siapa yang Allah pakaikan baginya kenikmatan hendaklah banyak mengucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang banyak dosanya hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan barang siapa yang lambat datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan lâ hawla walâ quwwata illâ billâh (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).” (HR. al-Thabrani di al-Awsath)

Asad Ibn Wâdi’ah ra meriwayatkan, Nabi saw bersabda,” Barang siapa mengucapkan lâ hawla walâ quwwata illâ billâhil ’aliyyil ’azhîm (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung) sebanyak 100 X setiap hari maka akan dilindungi kefakiran selamanya.” (HR. Ibn Abi al-Dunyâ

14. Doa Agar Terhindar dari Kefakiran

Abu al-Nu’aim meriwayatkan dari Malik bin Anas dan al-Dailami dalam musnad al-Firdaus dari ’Ali ra, Nabi saw bersabda,” Barang siapa setiap hari membaca lâ ilâha illallâh al-malikul haqqul mubîn (tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Benar lagi Maha Nyata) sebanyak 100 X, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam qubur.” (HR. Abu Nu’aim dan al-Dailami).

15. MELANGGENGKAN (DAWAM) BERISTIGHFAR

Ibn ’Abbas ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,” Barang siapa melanggengkan istighfar (astaghfirullâh=aku mohon ampunan kepada Allah) niscaya Allah melapangkan segala kesempitan hidupnya, mengeluarkan ia dari segala kesusahan dan memberikan ia rezeki dari arah yang tidak diduganya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

16. Doa AYAT 7 Mendatangkan Rizki

1. Qs At Taubah 51
Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun.
Artinya:
Katakanlah : Sekali kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang orang yang beriman harus bertawakkal.

2. Qs Yunus 107
Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa huwal gafurur rahim
Artinya:
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba2Nya. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Qs Hud 6
Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin
Artinya:
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yang memberi rejekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata.

4. Qs Hud 56
Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim
Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.

5. Qs Al ‘Ankabut 60
Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim
Artinya:
Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

6. Qs. Fatir 2
Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim
Apa saja yang Allah anugrahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

7. Qs Az Zumur 38
Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.
Dan sungguh jika kamu bertanya kepd mereka : “Niscaya yg menciptakan langit dan bumi?? Niscaya mereka menjawab “Allah”. Katakanlah : “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selian Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala2mu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal orang yang berserah diri.

Apabila ayat 7 ini diamalkan sekali siang dan sekali malam (sesudah solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan memudahkan rezekinya, dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah, dikasihi para hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.

Lanjutkan Ke page 2 untuk melanjutkan membaca doa dan amalan mustajab pembuka pintu rezeki

2 thoughts on “24 Amalan dan Doa Mustajab Membuka Pintu Rezeki

 1. Assalamualaikum pak…Alhamdulillah..sy mohon ijin mau mengamalkan semua amalan ini,
  Terima kasih.
  Wassalam,
  kholid

 2. Assalamualaikum tuan…. Mohon izin perkenaan untuk amalkan Asma 3 kekuatan Ghaib….. Alfateha kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga.. sahabatnya… Saudaraku Putratuan… Saudara saudara Tua yg menurunkan amalan… Saudara se amalan dgn ku… Semoga dgn Kudrat dan Iradat Allah SWT Saudaraku Putratuan Panjang Umur.. Murah Rezki… Diberikan Iman juga Kesihatan…. Amiin ya Rabbal Alaamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*